ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Maliye - 2203 - İkinci Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 2203

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT105 İktisada Giriş 3 0 3 5
ISL105 Genel Muhasebe 3 0 3 5
KAM101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4
MLY101 Maliye Bilimine Giriş 3 0 3 4
MLY103 Bilgisayar 2 2 3 4
MLY191 İktisatçılar İçin Matematik I 3 0 3 4
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 2
YDL185 Yabancı Dil I 2 0 2 2
21 2 22 30
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT106 Mikro İktisat 3 0 3 5
ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 5
ISL106 İşletme Bilimi 3 0 3 4
KAM110 Anayasa Hukuku 3 0 3 4
MLY104 Mali Sosyoloji 3 0 3 4
MLY192 İktisatçılar İçin Matematik II 3 0 3 4
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL186 Yabancı Dil II 2 0 2 2
22 0 22 30
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT281 Atatürk İ.İ.Tarihi I 2 0 2 2
IKT231 Makro İktisat 3 0 3 4
ISL219 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 4
MLY201 Kamu Maliyesi I 3 0 3 5
MLY207 Vergi Hukuku 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4
Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
22 0 22 30
Seçmeli Dersler
IKT205 İktisat Tarihi 3 0 3 4
KAM203 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
KAM207 Çağdaş Devlet Düzenleri 3 0 3 4
MLY203 Maliye Tarihi 3 0 3 4
YDL285 Yabancı Dil III 3 0 3 4
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT282 Atatürk İ.İ.Tarihi II 2 0 2 2
EKN210 İstatistik 3 0 3 4
KAM202 İdare Hukuku 3 0 3 4
MLY202 Kamu Maliyesi II 3 0 3 5
MLY204 Devlet Borçları 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4
Seçmeli Ders 3 0 3 4
Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
22 0 22 30
Seçmeli Dersler
CLS230 İş Hukuku 3 0 3 4
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 4
ISL206 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 4
MLY208 İnsan Hakları 3 0 3 4
YDL286 Yabancı Dil IV 3 0 3 4
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN311 Ekonometri 3 0 3 6
MLY305 Kamu Ekonomisi I 3 0 3 5
MLY325 Kamu Bütçesi 3 0 3 6
MLY327 Türk Vergi Sistemi I 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 4
Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
17 0 17 30
Seçmeli Dersler
IKT307 Uluslar arası İktisat Teorisi 3 0 3 4
ISL315 Ticaret Hukuku 3 0 3 4
KAM301 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 4
MLY309 Parafiskal Gelirler ve Kurumlar 3 0 3 4
MLY313 Uluslar arası Maliye 3 0 3 4
MLY319 Kamu İda.Stra.Plan.ve Yön. 3 0 3 4
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT312 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 6
MLY314 Mahalli İdareler Maliyesi 3 0 3 5
MLY322 Kamu Ekonomisi II 3 0 3 6
MLY328 Türk Vergi Sistemi II 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 4
SSP900 Alan Dışı Seçmeli Ders 1 2 2 3
16 2 17 30
Seçmeli Dersler
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 4
ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
KAM312 Ceza Hukuku 3 0 3 4
MLY312 Kamu Harcamaları Hukuku 3 0 3 4
MLY316 Türkiye'nin Mali Yapısı 3 0 3 4
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
MLY401 Vergi Ceza Hukuku 3 0 3 5
MLY403 Maliye Politikası I 3 0 3 5
MLY453 Araştırma ve Yöntem Tek. 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
18 0 18 30
MLY419 Diploma Çalışması (*) 0 6 2 5
Seçmeli Dersler
CLS413 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 5
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 0 3 5
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 0 3 5
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISL427 Muhasebe Denetimi 3 0 3 5
MLY405 Vergi Teorisi ve Politikası 3 0 3 5
MLY409 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat 3 0 3 5
MLY413 Hazine İşlemleri 3 0 3 5
MLY417 Vergi Denetimi 3 0 3 5
MLY421 Vergi Muhasebesi 3 0 3 5
MLY423 Vergi Planlaması 3 0 3 5
MLY425 Kamu İhale Mevzuatı 3 0 3 5
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
MLY404 Maliye Politikası II 3 0 3 5
MLY454 Vergi İcra Hukuku 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
Seçmeli Ders 3 0 3 5
MLY416 Diploma Çalışması (**) 0 6 2 5
15 6 17 30
Seçmeli Dersler
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 0 3 5
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
ISL412 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
ISL424 Bankacılık ve Sigorta Muh. 3 0 3 5
ISL446 Sermaye Piyasaları 3 0 3 5
ISL450 Girişimcilik 2 2 3 5
MLY406 Vergi Uygulamaları 3 0 3 5
MLY408 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 5
MLY410 Gümrük Mevzuatı 3 0 3 5
MLY420 Kamu Maliyesinde Güncel Gel. 3 0 3 5
MLY422 Mali Denetim 3 0 3 5
MLY424 Yoksulluk ve Kamu Maliyesi 3 0 3 5
(*) Bu ders MLY416 ile eşdeğer olup, ancak 9.yarıyıldan itibaren alınabilir.
(**) Bu ders MLY419 ile eşdeğer olup, ancak 8.yarıyıldan itibaren alınabilir.
-EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin