7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Maliye bölümü olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı mali bilgi ve yeteneklerle donatmak, çağdaş, bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında hukuk, matematik, istatistik, ekonometri, sosyoloji, işletme, muhasebe ve iktisat ile ilgili temel nitelikteki dersler son yıllarda ise vergiler, kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile çeşitli mali sistemler okutulmaktadır.

Maliye Bölümü’nde verilen eğitim vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, idari hakimlik, muhasebat kontrolörlüğü, bütçe uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, banka müfettişliği gibi mesleklere ve piyasa işletmelerindeki pek çok pozisyona aday olmak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlamaktadır.

Eğitim-öğretim hizmetleri 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır. Ayrıca II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi programı bulunmaktadır.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin