ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Maliye - 209 - Birinci Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 0209

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT103 Mikro İktisat I 3 0 3 0
ISL101 İşletme Bilimi I 3 0 3 0
ISL109 Genel Muhasebe 4 0 4 0
KAM101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 0
MLY101 Maliye Bilimine Giriş 3 0 3 0
MLY181 Bilgisayar I 1 2 2 0
MLY193 İktisatçılar İçin Matematik I 2 0 2 0
19 2 20 0
AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 0
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 0
YDL183 Yabancı Dil I 2 0 2 0
İntibak Dersleri
TBT181 Temel Bil. Tek. Kul. 1 2 2 0
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT104 Mikro İktisat II 3 0 3 0
ISL102 İşletme Bilimi II 3 0 3 0
ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 0
KAM110 Anayasa Hukukuna Giriş 3 0 3 0
MLY104 Mali Sosyoloji 3 0 3 0
MLY182 Bilgisayar II 2 2 3 0
MLY190 İktisatçılar İçin Matematik II 2 0 2 0
19 2 20 0
AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 0
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 0
YDL184 Yabancı Dil II 2 0 2 0
İntibak Dersleri
TBT182 Temel Bilgisayar Bil. 2 2 3 0
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT201 Makro İktisat I 3 0 3 0
ISL201 İstatistik I 3 0 3 0
ISL227 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 0
KAM205 Ticaret Hukuku 3 0 3 0
MLY201 Kamu Maliyesi I 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
18 0 18 0
YDL285  Yabancı Dil III 4 0 4 0
Seçmeli Dersler
IKT213 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 0
KAM203 Borçlar Hukuku 3 0 3 0
KAM211  Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 0
MLY203 Maliye Tarihi 3 0 3 0
İntibak Dersleri
ISL205 Envanter Bilanço 3 0 3 0
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT202 Makro İktisat II 3 0 3 0
ISL202 İstatistik II 3 0 3 0
MLY202 Kamu Maliyesi II 3 0 3 0
MLY204 Devlet Borçlanması 3 0 3 0
MLY206 Mahalli İdareler Maliyesi 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
18 0 18 0
YDL286 Yabancı Dil IV 4 0 4 0
Seçmeli Dersler
IKT214 İktisat Tarihi 3 0 3 0
ISL206 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 0
ISL216 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 0
MLY208 İnsan Hakları 3 0 3 0
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT321 Ekonometri 3 0 3 0
MLY303 Kamu Bütçesi 4 0 4 0
MLY307 Kamu İd. Str. Plan. ve Yön. 3 0 3 0
MLY317 Türk Vergi Sistemi I 4 0 4 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
17 0 17 0
Seçmeli Dersler
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi 3 0 3 0
ISL321 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 0
ISL330 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 0
KAM301 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 0
KAM303 Çağdaş Devlet Düzenleri 3 0 3 0
MLY309 Parafiskal Gelirler ve Kurumlar 3 0 3 0
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
KAM302 İdare Hukuku 3 0 3 0
MLY304 Kamu Ekonomisi 4 0 4 0
MLY308 Bütçe Teorisi ve Politikası 3 0 3 0
MLY320 Türk Vergi Sistemi II 4 0 4 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
17 0 17 0
Seçmeli Dersler
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 0
IKT320 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 0
IKT322 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 0
KAM312 Ceza Hukuku 3 0 3 0
MLY306 Mali Denetim 3 0 3 0
MLY312 Kamu Harcamaları Huk. 3 0 3 0
İntibak Dersleri
MLY310 Araştırma Yöntem ve Tek. 3 0 3 0
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
MLY401 Vergi Ceza ve Yarg. Huk. 3 0 3 0
MLY453 Araştırma Yöntem ve Tek. 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
15 0 15 0
MLY419 Diploma Çalışması 0 6 2 0
Seçmeli Dersler
IKT405  Ulus. Ekonomik Kur. ve Bir. 3 0 3 0
IKT411 Applied Economics 3 0 3 0
IKT433 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 0
IKT435  İktisadi Büyüme  3 0 3 0
ISL403 Managerial Accounting 3 0 3 0
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 0 3 0
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 0
ISL425 Yatırım Projeleri ve Analizi 3 0 3 0
ISL427 Muhasebe Denetimi 3 0 3 0
MLY405  Vergi Teorisi ve Politikası  3 0 3 0
MLY411  Uluslararası Maliye 3 0 3 0
MLY413 Hazine İşlemleri 3 0 3 0
MLY451 Public Choice and Consti. Econo. 3 0 3 0
İntibak Dersleri
MLY407 Vergi İcra Hukuku (İntibak) 3 0 3 0
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
MLY402 Maliye Politikası 4 0 4 0
MLY454 Vergi İcra Hukuku 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
XXXXXX Seçmeli Ders 3 0 3 0
MLY416 Diploma Çalışması 0 6 2 0
13 6 15 0
Seçmeli Dersler
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 0 3 0
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 0
ISL412 Uluslararası Finansman 3 0 3 0
ISL424 Bankacılık ve Sigorta Muh. 3 0 3 0
ISL446 Sermaye Piyasaları 3 0 3 0
ISL448 İş Hukuku 3 0 3 0
ISL450 Girişimcilik 3 0 3 0
ISL456 Uygulamalı İst. Analiz 3 0 3 0
MLY406 Vergi Uygulamaları 3 0 3 0
MLY408 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 0
MLY410 Gümrük Mevzuatı 3 0 3 0
MLY414 Uluslararası Vergi Hukuku 3 0 3 0
 * EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin